Hayat Çok Zorsa Okuyun   İçinde ağırlık olan bir kutu düşünün, Bu kutuyu nasıl tutarsanız daha rahat kaldırırsınız?
Tabiki altından ya da yanlarında kavrayarak kaldırırsanız taşınması daha rahat olacaktır. Ancak bunu o şekilde yapmayarak kutunun bir köşesinden tutarsanız bu yalnızca elinizin sıkma gücüne göre belli bir süreye kadar sizi idare edecektir ve o kutu elbette düşecektir.

Bu örnekten maksat şu ki, siz hayata ve hayattaki zorluklara nasıl bakar ve kavrarsanız  hayat size o şekilde cevap verecektir.

Bakara Suresi, 286. ayet: Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. "Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Yani Allah insana kaldıramayacağı yükü vermediğine göre insan üzerindeki yüklere nasıl bakması gerektiğini ve nasıl davranması gerektiğini kendisi aklını kullanarak derinden düşünmeli ve doğruyu bulmalıdır.
Yoksa insana o yük en ağır bir şey gibi gelir ve insan hüsrana uğrar.

Bir başka ayette ise 


Bakara Suresi, 214. ayet: Yoksa sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi, beraberindeki mü'minlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.

İnsan dünyanın bir sınanma yeri olduğunu unutmamalı ve eğer bir imtihandan kurtulursa başka imtihana kucak açacağını bilmelidir. 

Ankebut Suresi, 2. ayet: İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?

Mülk Suresi, 2. ayet: O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.

Bakara Suresi, 25. ayet: (Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: “Bu daha önce de rızıklandığımızdır” derler. Bu, onlara, (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada, onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır.

0 yorum :

Yorum Gönder